5.10.2011 г.

Игра на сенки

човек


птица

заек

куче

камила
(илюстрации Henry Bursill)

Играли ли сте тази игра? Ако не, в което се съмнявам, ето как става - ръцете се сплитат, както е показано, между стена и източник на светлина. Сенките, които хвърлят ръцете ви върху стената, ще оформят различни фигури. Може да разиграете и театър и да измислите истории за сенките, които ще се получат. Това е чудесна игра за предстоящите зимни вечери.

Няма коментари:

Публикуване на коментар